Yayasan

UU No. 16 tahun 2001 Pasal 1: Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Pasal 28 ayat (1): Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang tentang yayasan atau anggaran dasar yayasan.

Kewenangan pembina:

 1. Keputusan perubahan anggaran dasar
 2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
 3. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan
 4. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan
 5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan

Tugas pengurus:

 1. Melaksanakan kepengurusan yayasan
 2. Mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan
 3. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan

Kekayaan yayasan:

 1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
 2. Wakaf
 3. Hibah
 4. Hibah wasiat
 5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan UU yang berlaku